klic

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky antikvariat-pardubice.cz

1. Obecná ustanovení

Ceny jsou stanoveny v korunách českých a jsou odpovídající stavu a sběratelské atraktivitě prodávaných předmětů (zboží).

Nejsme plátci DPH.

Platby platební kartou nepřijímáme.

Zboží na dobírku neposíláme.

Platba probíhá vždy na účet:  2201399213/2010

 

2. Zasílání zboží Českou Poštou nebo jinou přepravní službou

Knihy nebo předměty z naší nabídky si můžete zakoupit, a poté Vám budou zpravidla  zaslány kurýrní službou. Poštovné v České republice činí při platbě předem na účet 80 Kč (2 knihy + každá další +10 Kč až do maxima 160 Kč). Celková cena včetně upřesněného poštovného vám bude zaslána společně s emailem kde vám zašleme platební údaje a potvrdíme vám objednané zboží. Poštovné na Slovensko je minimálně 300 Kč při platbě předem na český korunový účet. Po zaplacení částky včetně poštovného bude zásilka odeslána během 3-10 pracovních dnů na vaší uvedenou adresu v objednávce. Pokud nastane nějaký problém, nebojte se nás kontaktovat na emailu. Vše budeme neodkladně řešit. Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky z Vaší strany nebo zaplacením celkové částky. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 3 těchto obchodních podmínek.

 

3. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Vladimír Filip,  Havlíčkova 1035, 530 02 Pardubice, e-mail antikvariat-pardubice@seznam.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). 

 

4. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Antik-Sběratelství-Antikvariát, Vladimír Filip, Havlíčkova 1035, 530 02 Pardubice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

5. Popis stavu zboží

 

Stav zboží popisujeme několika termíny, vždy se snažíme aby popis stavu byl co nejpřesnější a odpovídal skutečnosti. 

Na vyžádání prostřednictvím emailu: antikvariat-pardubice@seznam.cz, vám budou zaslány upřesňující fotografie, popř. rozměry....

 

6. Vadné plnění

Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti. Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.

Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámíte-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud Vám právo z vadného plnění nepřizná.

Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

7. Reklamační řád

Jakmile zjistíte vadu zboží, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 6 těchto podmínek. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak Vám soud nemusí náhradu přiznat.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adresu: antikvariat-pardubice@seznam.cz

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.